Dargan 3pce Saw Set

Dargan 3pce Saw Set TS82/DT

  • €20.00


Dargan 3pce Saw Set contains

1 x 22″ Universal Dargan  Handsaw,

1 x 12″  Dargan  Tennon saw and

1 x 6″ Dargan Board Saw.